دوره های اموزش حضوری و غیر حضوری(off line)

          

الف ) دوره های آموزشی حضوری                                    ب)دوره های آموزشی غیر حضوری

برگزاری دوره های آموزشی ( جهت کارشناسان و بهره برداران) - برگزاری دوره های آموزشی(ONE LINE و  OFF LINE)

 
 

1)UFFDA و WUFFDA

2) SPATAN و SPARTAN-BEEF

3) NRC و CPM-Dairy

4)(سیستم های CNCPS (Linear – Iterative

5) Amino Cow(Mepron Amino Acids)

 6) سایر دوره ها در رشته های تخصصی علوم دامی

 

                                                                                                                                                                                                  *علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام درکلاس ها می توانند با آدرس زیر تماس حاصل فرمایند.

آدرس دبیرخانه انجمن:

کرمان- جاده تهران (خیابان شهیدصدوقی)- جنب پارک جنگلی شهید باهنر-مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  استان کرمان-بخش تحقیقات علوم دامی- گروه تغذیه.         

تلفن: 3-2112391- 0341 و همراه 9366348680 -0098  فاکس :2112990 و 2110395-341-0098

Web: nkerman86.blogfa.com

   , Email: nkerman86@yahoo.comمنبع: http://mwtokasi.blogfa.com/

راهنمای کاربرد فیتات در خوراک ها

مقاله انگلیسی "Determination of Urinary Biomarkers for Assessment of Short-Term Human Exposure to Af

آفلاتوکسین Q1:

جدیدأ کشف شده است و یک محصول حاصل از آفلاتوکسین B1 با جایگزینی هیدروژن در موقعیت pro-3S می باشد.).

دریافت اصل مقاله انگلیسی (Ingromix):

https://en.engormix.com/mycotoxins/articles/determination-urinary-biomarkers-assessment-t41517.htm?utm_source=campaign&utm_medium=email&utm_campaign=0-0-0

 منبع: http://mwtokasi.blogfa.com/

آفلاتوکسین Q1

آفلاتوکسین Q1:

جدیدأ کشف شده است و یک محصول حاصل از آفلاتوکسین B1 با جایگزینی هیدروژن در موقعیت pro-3S می باشد.).

دریافت اصل مقاله انگلیسی (Ingromix):

https://en.engormix.com/mycotoxins/articles/determination-urinary-biomarkers-assessment-t41517.htm?utm_source=campaign&utm_medium=email&utm_campaign=0-0-0منبع: http://mwtokasi.blogfa.com/

آنزیم فسفو کیناز ترانسفراز(CPK=CK)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Creatine_kinase_rxn.png/750px-Creatine_kinase_rxn.png

 

https://www.payamesalamat.com/wp-content/uploads/2018/04/CPK-Blood-Test.jpg

CPK:یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هریک از این بافت ها باعث افزایش سطح سرمی CPK می شود .

این آنزیم در قلب و مغز و عضلات وجود دارد و سه گروه است . به گروهی که در ماهیچه ها وجود دارد MM گویند و به گروهی که در مغز وجود داردBB  گویند و گروهی که در ماهیچه قلب وجود دارد MB گویند به این خاطر این آنزیم برای ارزیابی سکته قلبی مورد بررسی قرار می گیرد . حدود 4 تا 6 ساعت پس از حمله قلبی این آنزیم در خون افزایش می یابد و تا 24 ساعت افزایش دارد و در مدت 3 روز به محدوده طبیعی خود می رسد .

بنابراین سه ایزوفرم آن وجود دارد که منشأ بافتی CPK سرم را مشخص می کند :

MM (عضله اسکلتی ) ، MB ( میوکارد) و BB (مغز) .

روش اندازه گیری CPK :

آنالیز CPK به دو صورت می تواند صورت گیرد که یا بخشی از یک مجموعه تست های شیمیایی می باشد یا اینکه جداگانه اندازه گیری شود .

سرم باید در یک لوله plain red-top جمع آوری می شود .همولیز نباید رخ دهد . تعیین سطح CK باید قبل از انجام اعمال تهاجمی مثل الکترومیوگرافی (EMG) و بیوپسی عضله صورت گیرد .

مقادیر نرمال : مقادیر بدست آمده بستگی به روش انجام تست دارد ، اما بطور کلی محدوده نرمال از U/L 50-200 برای مردان متغیر است و برای زنان 25% پایین تر از این مقدار است .

CPK در علوم دامی

این آنزیم جهت تجزیه کراتین از طریق  کلیه ها و تبدیل به کراتینین و دفع مواد ازت دار نظیر اوره پستانداران و اسید اوریک پرندگان از طریق ادرار خیلی مهم است .

لذا اندازه گیری آنزیم کراتین کیناز کبدی جهت ارزیابی کارکرد صحیح  کبد و  دفع ازت اضافی به همراه سایر آنزیم های کبدی در سرم خون در هنگام تغذیه دام از کاه و یا سرشاخه های باگاس،خرما و غیره غنی شده با کود اوره بسیار ضروری و مهم قلمداد می شود.

منبع: http://drkhorshid.ir/wiki/cpk-creatine-phospho-kinase/

و اینترنت.منبع: http://mwtokasi.blogfa.com/

پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP)

http://www.gg-tarim.com/userfiles/image/avizyme_9_.jpg

پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP)

این نوع پلی ساکارید ها بیشتر شامل سلولز، بتا گلوکان، مانان، آرابینوگزیلان و غیره اند که بیشتر در تک معده ای ها و آبزیان سبب افزایش وسکوزیته مواد خوراکی، کاهش جذب و در نهایت  بر عملکرد و سلامتی حیوانات اهلی اثرات منفی می گذارند.

دریافت مقاله انگلیسی

http://briworldwide.com/improving-nsp-digestibility-with-feed-enzymes/

 منبع: http://mwtokasi.blogfa.com/